محل تبلیغات

داروخانه پیک شفا

جایگزین های طبیعی برای داروهای شیمیایی

امروز یکی از اختلالات شیوع یافته میان افراد غلظت خون است که به دنبال آن بیماری های دیگر را در پی دارد. براساس دکترین طب پایه خون در حالت طبیعی به هر نقطه ای از اندام بدن که وارد می شود، به همان عضو تبدیل خواهد شد. خون نه باید غلیظ و نه بیش از حد رقیق باشد، مهمترین موضوع رقیق کردن خونی است که غلظت آن از حد طبیعی بالاتر رفته است. سکته ها اغلب از فشار خون بالا بوجود می آید، بالا رفتنی که منجر به پارگی مویرگ شده و خون از مویرگ بیرون تراویده و سکته را ببار می آورد
تذکر مهم این که بهتر است مردم ما از مصرف استامینوفن خودداری نمایند.
|◄ 1 ►|