محل تبلیغات

شکرتیغال

دسته بندی

شکرتیغال

Echinops sp

رعی‌الابل و به فارسی تیهال نامند؛ خانه و غلاف حیوانی است شبیه به مگس که در خار انزروت مانند کرم ابریشم از لعاب خود می‌تنند و در آن می‌میرد و بعضی را سوراخ کرده به در می‌رود و آن خانه و غلاف در تازگی شیرین می‌باشد و چون کهنه شود شیرینی آن بسیار کم می‌گردد.
طبیعت آن در حرارت معتدل و رطوبت بر آن غالب و با لزوجت است.

خواص عمومی آن: ملین سینه و دستگاه های تنفسی است و اخلاط را معتدل نموده و سوزش های مری و سرفه را از بین برده و گرفتگی های صدا و خشکی گلو و معده را نافع است. زیاده روی در آن تهوع آور و مصلح آن شکر و ترنجبین است

افعال و خواص دیگر آن: ملین صدر و خشونت آن و مسکن شدت اخلاط و سوزش مری و جهت سرفه و تصفیه صورت و خشکی گلو و معده نافع و بسیار کردن آن غثیان آورنده.

منبع
مخزن الادویه، تألیف مرحوم سید محمد حسین عقیلی علوی خراسانی شیرازی
نظــــرات
نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر