محل تبلیغات

طب سنتی رو به رشد است

تاریخ ثبت
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۱

جایگاه طب قدیم

طب سنتی رو به رشد است

جایگاه طب سنتی بین مردم از اهمیت والایی برخودار است و بتدریج اعتماد بیشتر مردم را بسوی خود جلب می کند طب سنتی در میان پزشکان عمومی و داخلی در حال نفوذ بوده و به نظر می رسد نهضت هواداران طب طبیعی کشورها از پزشکان عمومی و داخلی شروع شده است

پزشکان مذکور بدون توجه به امکان ثروت اندوزی از بیماران توجه بیشتری به اوضاع ناهنجار بیماران خود دارند و با دقت کامل بدنبال بیماران خود هستند
روند پیوستن پزشکان متخصص و فوق تخصص نسبت به پزشکان عمومی کمتر بوده اما واقعیت ها بر آن است که به تدریج آنان نیز به صفوف هواداران طب طبیعی و بومی اصیل خواهند پیوست. بنابراین جایگاه طب سنتی در میان پزشکان روز به روز در حال گسترش بوده و در این راه بسیاری از پزشکان به تحقیق بیشتر در مورد طب سنتی روی آور شده اند. مفاهیم طب قدیم و جدید در چند نقطه اساسی دچار چالش عمیق می باشد که مهمترین آن ها عدم توجه طب جدید به اصول طب پایه که به تئوری اخلاط موسوم می باشد

رد تئوری اخلاط در میان اروپائیان از زمان رنسانس علمی غرب آغاز گردید که دانشمندان غربی به دو دسته تقسیم شدند؛ در این تقابل آشکار برخی از اطباء به تئوری اخلاط وفادار مانده و به سختی از آن دفاع می کردند و در مقابل پزشکان دیگر معتقد بودند سلسله اعصاب و سیستم های هورمونی عامل اصلی بیماری ها می باشند. بدین ترتیب با برتری حس نوگرایی که از خصوصیات ویژه رنسانس بشمار می رود، هواداران مخالف تئوری اخلاط که از اصول پایه طب پایه به حساب می آید و در اروپا به طب بوعلی شهرت یافته بود بتدریج میدان را برای هواداران طب جدید باز گذاشتند و اکنون یکی دو قرن است که طب غربی با این تفکر بر محافل پزشکی غربی حاکم بوده و آن را در سراسر جهان بسط داده اند. مفاهیم طب پایه عبارت از اعتقاد به عناصر اربعه بوده و با نگاه کلی نگر به بیماری ها و روش های درمان می نگرد. یکی از مهمترین تفاوت های بین اصول طب جدید و قدیم در آن است که به بیماری ها نگاه تجزیه گرانه نگاه کنیم یا بر عکس با نگاه کلی نگر و از کل به جزء حرکت کردن؟ طب سنتی و طب پایه می گوید باید مسائل سرشتی بدن را در مجموع کلی دنیای مادی در بدو امر و دنیای برون مادی در مرحله بعد نگریست. پس موجودیت بدن سالم و غیر سالم را در ارتباط با کل جهان در نظر می گیریم و با تقسیم بندی مزاجی ناشی از برخورد بین چهار عنصر خاک و آب و هوا و آتش مزاج انسان را در حالات بیماری و تندرستی باز می شناسیم. این کلی نگری و نگاه از بالا به پایین و از تسلط کل بر اجزاء تحت سلطه خود، موجب شناخت صحیح تندرستی و بیماری می گردد. بالعکس در طب غربی نگاه تجزیه گرایانه و در نظر گرفتن اجزاء بطور مستقل از کل، باعث علم زدگی شده و ارتباط بین عناصر هستی کمتر مورد توجه قرار گرفته و این امر از شدت تأثیر روش های درمانی و دارویی خواهد کاست

یکی از علل درمان های موقتی و علامتی در همین امر مورد توجه قرار می گیرد که داروها بدون توجه به علت های مهمتر و بزرگتر تجویز می شود و در نتیجه درمان معلول بجای علت صورت می پذیرد. نکته دیگر آن است که طب غربی با تکیه بر صنعت با توجه کمتری به آسیب های وارد بر طبیعت، موجب ایجاد فضای غیر طبیعی شده و این خود باعث بسط و گسترش بیماری های ناشی از آلودگی های صنعتی می شود. این عدم توجه با سود جویی و علاقه دست اندرکاران به سیاست های خصلتی سرمایه داری و افزایش سود به هر قیمت، سازگاری دارد. طبیعت از این ناحیه مورد هجوم قرار گرفته و هر روز بیش از پیش مورد تخریب قرار می گیرد
داروهای طبیعی نیز از تخریب های صنعتی بی نصیب نمانده و روش های کاشت و داشت و برداشت داروهای گیاهی نیز با نفوذ پس آب های صنعتی و تخریب های لایه اوزون و شیوع سموم شیمیایی در زمین و دریا و هوا متأثر شده و کم کم به سوی صنعتی شدن بار زیادی از مسمومیت های تدریجی را می پذیرد و بدیهی است که در سلامتی انسان نسبت به قرون قبلی مورد تردید واقع می گردد
ضرورت احیای طب سنتی
احیای طب سنتی ایران در زمان حاضر از آنجا شدت می گیرد که افزایش روز افزون بیماری ها باتوجه به آثار زیان بخش رشد صنعت بسیار نگران کننده شده است.
پژوهشگر طب سنتی با بیان این مطلب اظهار داشت: آثار آن حتی در تهیه مواد خوراکی و ارزاق عمومی کاملاً مشهود است.
سید محمد موسوی با اشاره به آنکه روزمرگی و گرفتاری های روز افزون شغلی فرصت کمتری باقی می گذارد تا افراد بتوانند برای سلامتی خود و انتخاب روش های تغذیه مناسب برنامه ریزی کنند و با هشدار به آنکه این امر به ایجاد بیماری هایی که ناشی از استرس و فشارهای عصبی و کاری است کمک زیادی کرده است؛ گفت: دوری از روش های تغذیه صنعتی که امروز را به سمت مصرف مواد بسته بندی و اغذیه آماده کشانده خود در ایجاد بیماری ها و ناراحتی های عصبی لازم و ضروری است.
وی افزود: شایان ذکر است، در گسترش فرهنگ استفاده از غذاهای طبیعی یک ضرورت تام و نیاز مبرم جامعه امروزی است که باید به آن بسیار توجه نمود.
 

منبع خبر
روزنامه اصفهان زیبا، شماره ۱۶۴۷
نظــــرات
نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر