محل تبلیغات

پروستات قیمت: 15000 تومان

نویسنده
استاد سید محمد موسوی
تاریخ انتشار
۱۳۹۹
پیشگفتار
غده پروستات در آناتومی طب قدیم در مجموعه ابزار جنسی چندان واضح به نظر نمی‌رسد. حکمای قدیم بیماری‌های مجاری ادرار را درمان می‌کردند ولی نامی از غده پروستات در تشریح اندام‌های جنسی دیده نمی‌شود. شاید بیماری _ تقطیرالبول _ یا همان قطره قطره شدن ادرار ناشی از بزرگ شدن غده پروستات بوده که بدون توجه به وجود پروستات با نگاهی از زاویه مجاری ادرار درمان می‌شده است. باید اذعان کرد که درمان‌های حکما مؤثر هم بوده و می‌توان گفت حاصل تجربه سالیان ممارست بر استفاده از نسخه‌های دارویی بوده است.
در آناتومی قدیم از آوندهای مولد و ناقل منی نام برده شده است و گفته شده که مایع منی حاصل تراوش هضم چهارم است که لطیف‌ترین ماده‌ای می‌باشد که از رگ و خون جدا می‌شود. حکمای قدیم معتقد بودند که مایع منی در آوندهای جنسی با روان زندگی در هم می‌آمیزد و این نکته اسرار آمیزی است که نظر دانشمندان قدیم را از دانشمندان معاصر جدا می‌سازد.
 
سید محمدموسوی
رئیس مؤسسه تحقیقاتیو پژوهشی طب سنتی
پیک شفا اصفهان

نظــــرات
نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر