محل تبلیغات

دانشنــامه پیک شفا

حجامت

قدمت حجامت در ایران به قبل از اسلام می رسد، بهرام گور یکی از پادشاهان ساسانی چون درمان بیماری خود را منحصر به حجامت یافت دستور داد تا این روش در ایران رایج گردد
تلاش علمی برای توجه حجامت در جهان نتایج جالبی را برای دانشمندان روشن کرده است. تحقیقات برخی از متخصصان غربی اروپایی و آمریکایی در کلینیک هایی به همین منظور نشان داده که حجامت روشی بسیار مناسب برای پیشگیری و درمان بیماری های مختلف است.
در طب پایه ایرانی-اسلامی حجامت به عنوان یک روش و رکن پایه و اساسی محسوب شده و در کتب قدیم و جدید از آن به عنوان یک ضرورت یاد می شود.
از آنجا که مبحث فوق مورد سؤال بسیاری از مردم بوده و پویندگان مایلند دقیقاً و با استناد به مدارک علمی و تجربی تفاوت این دو شیوه را بدانند، به طرح این مبحث مبادرت کرده ایم و اندیشمندان را به قضاوتی منصفانه دعوت می کنیم
حجامت یک رفتار درمانی است که از وحی نشأت گرفته و در مرتبه عالی عروج رسول گرامی اسلام(ص) به ایشان توصیه شده است و استفاده از روایات نشان می‌دهد که ضوابط اجرایی و مواضع مناسب آن نیز توسط حضرت جبرئیل(علیه‌السلام) تذکر داده شده است.
درد را خدا می‌دهد و درمان نیز از سوی خداوند است و طبیب تنها وسیله درمان است و آرامش دهنده و تطبیق دهنده دارو به درد و در نهایت اگر خدا نخواهد بیمار درمان نمی‌گردد و در مورد حجامت نیز تأکید شده است که در آن شفا وجود دارد و یا این که اگر شفایی هست همانا در شربتی از عسل یا در تیغ حجامت یافت می‌گردد.
یکی از مهارت‏های لازم برای پزشکان معتقد به طب پایه؛ تشخیص اخلاط از رؤیت اجسام است. در این جا از تغییر شکل و رنگ پوست زیر لیوان حجامت می توانیم مزاج و سوء مزاج عارض بر شخص را تشخیص دهیم با این مهارت می توان در جهت پیشگیری و درمان به موقع اقدام لازم توسط طبیب طب سنتی اعمال شود.
یکی از مهارت‏های لازم برای پزشکان معتقد به طب پایه؛ تشخیص اخلاط از رؤیت اجسام است. در این جا از خون داخل لیوان حجامت می‏خواهیم مزاج‏ها را شناسایی کنیم.
خود خون با اخلاط دیگر آمیزش دارد. بنابراین اخلاط خون گرفته شده در لیوان حجامت مورد شناسایی قرار می گیرد تا بتوانیم برای درمان بهتر بیمار تصمیم بگیریم.
در زمستان اخلاط سکون و رکود دارند و کمتر دفع می شود و رسوب گذاری در آوندهای بدن افزایش خواهند یافت. به محض ایجاد غلیان خون به خاطر حلول فصل بهار مواد غلیظ کننده خون به آوندها و سطوح بدن هجوم آورده و زمینه را برای سکته های قلبی و مغزی، عود و مزمن شدن بیماری ها آماده می سازند. در چنین حالتی بهترین روش پیشگیری و حفظ سلامت بدن خونگیری و حجامت است که اخلاط اضافی را به خارج از بدن می کشد. بنابراین جوشش و غلیان خون به وجهی صحیح کنترل می یابد.
از حضرت امام صادق(ع) منقول است که در هفتم حزیران البته حجامت بکن و اگر میسر نشود در چهاردهم بکن
|◄ 1 ►|