محل تبلیغات

شناسایی مزاج مواد غذایی

دسته بندی
تاریخ ثبت
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۱

مزاج برخی مواد غذایی

در بیان دانه‌ها
گندمدر درجه اول گرم و تر، جودر درجه اول سرد و غذائیتش کمتر از گندم است، کافورسرد و خشک، نخودگرم و تر در درجه اول،عدسدر درجه اول سرد و در درجه دوم خشک است. باقلادر درجه اول سرد و خشک، تخم شنبلیله در درجه اول خشک و در درجه دوم گرم است. ماشدر درجه اول سرد و تر، لوبیا گرم و تر وبرنج(برنج مرکب القوا است. بعضی آن را گرم در اول و برخی سرد و برخی معتدل گفته‏اند. چنانچه برنج آبکش شود طبیعت آن سرد می‏شود)در درجه اول گرم و قابض، کنجددر درجه نخست گرم ملایم، خشخاشدر درجه اول سرد و در درجه دوم خشک می‌باشد.

در بیان گوشت‌ها و تخم مرغ 
گوشت گوسفندگرم و تر، گوشت بزسرد و خشک، گوشت گاوسرد و خشک، گوشت گوساله معتدل، گوشت جانوران برّی گرم تر و خشک تر از سایر حیوانات اهلی است. گوشت گنجشک‌هاگرم و خشک، گوشت پرندگان آبیتر و سردتر از گوشت سایر طیور است. گوشت ماهیتازه سرد و تر و زود هضم است.
تخم‌مرغ خانگی: زرده آن گرم و سپیده آن سرد و قوه هر تخمی مناسب با پرنده تخم‌گذار است.

در بیان شیر
شیرها سرد و تر هستند. بجز شیر گاو که تر و سردتر از شیر گوسفند می‌باشد.

در بیان سبزی‌ها
ترهگرم و خشک، پیازگرم و خشک، سیرگرم و خشک، کاهوسرد و تر، اسفناجمعتدل در سردی و گرمی، کرفسگرم و خشک، طرخونیو نعناعگرم و خشک، چغندرسرد و تر، گشنیز سرد و تر، تره تیزک گرم وخشک، کاسنیسرد و خشک، ریحان کوهی گرم و تر، شبتگرم و خشک، سپندان(تخم تره تیزک) و تربگرم وخشک، خرفهسرد ملایم، پودنهگرم وخشک، ترشکسرد و خشک، کشوث(نوعی پیچک) گرم وخشک، بقله یمانیسرد و تر، بادنجانگرم و خشک، لبلاب(عشقه بهاری) سرد و تر، عشقه پاییزیگرم  و خشک.
بیخ تره بارها: تربگرم و خشک و از بین برنده بلغم، کلمبادآور و نرگسیگرم و خشک و دیر هضم است.

در بیان میوه‌ها
انگورگرم و تر و مسهل طبیعی، انجیرگرم و تر، گردوی تازهگرم و تر و مانده آن گرم و خشک، انار شیرینمعتدل در گرمی و تری، انار ترشسرد و خشک، عنابگرم و تر و مسکن خون، شفتالوسرد و تر، امرودو بهسرد و خشک و تقویت کننده معده، آلوسرد و تر و ملین طبع، سیبسرد و خشک و مقوی قلب، خربزهشیرین سرد و تر، توت سیاهگرم و لین، توت سفیدمعتدل در گرمی، خیارزهوبالنگسرد و تر.

میوه‌جات خشک
عنابمعتدل در گرمی و غلیظ، سه‌پستانگرم به اعتدال، بادام شیرینگرم و ملایم در حد اعتدال، فندقمعتدل در گرمی، گردوگرم و خشک، شفتالومعتدل در گرمی، زردآلوی شیرینمعتدل در گرمی، و ترش آنسرد. پستهگرم و خشک، مویزگرم و نرم کننده، زیتون سیاهگرم و خشک و سفید آنسرد و خشک.

در بیان گل‌ها و سبزی‌های خوشبو
گل‌سرخسرد و قابض، سوسن گرم و خشک، نرگسگرم و ملایم، بنفشهسرد و ملایم، مرزنجوشسرد و خشک، سوسنبرگرم وخشک، نسرینو ضیمرانمتمایل به گرمی و خشکی، خیری برّی، فرنجمشکگرم و خشک، خیری شب بوی زردمعتدل درگرمی، لفاح(نوعی از مهر گیاه) سرد و سست کننده، گلنارمعتدل در گرمی و خشکی، یاسمینزرد گرم و خشک، سفید آن معتدل، مورد(آس) سرد و قابض، بابونه گرم و خشک، کافورسرد و خشک.

در بیان روغن‌ها
روغن کنجدمعتدل در گرمی و خشکی، روغن گردوگرم و خشک، روغن باداممعتدل در حرارت و گرمی، روغن تخم‌کتانگرم و خشک، روغن زیتونگرم و خشک، روغن بنفشهمعتدل در سردی و تری، روغن گل سرخسرد و خشک و قابض، روغن یاسمینو نسرینگرم و خشک ، روغن بیدمعتدل در گرمی و سردی، روغن خشخاشسرد و سست کننده، روغن شاه‌دانهگرم و خشک، روغن خردلگرم و خشک، روغن پستهگرم و ملایم، روغن نیلوفرسرد، روغن مرزنجوشگرم و خشک، روغن سوسنگرم و خشک، روغن نرگسنرم و ملایم.

در بیان خوشبوها
مشکزیاد گرم و خشک، عنبرگرم و ملایم و خشک تر از مشک، عودهندیمعتدل در گرمی و خشکی، کافوربسیار خشک و مرکب از دو جوهر یکی سرد و دیگری خشک، صندلدر سردی معتدل و خشک، زعفرانگرم و خشک، کوشنهگرم و خشک، قرنفلگرم و ملایم، جوزبوا گرم و ملایم، سُک سرد و خشک، سنبلمعتدل در گرمی و خشک، سناگرم ملایم، هل(قاقله) گرم و ملایم است.

در بیان دواهایی که در غذا ریخته می‌شود(توابل )
گشنیز خشک معتدل در گرمی و خشک، زیره، سنه(دانه‌ای مثلثی شکل که در هندوستان می‌روید و آن را نخود طلایی نامند.)، کرویا، زیره رومی، نانخواه(زنیان)، سیاه‌دانه یا شونیز، فلفل، دارچینی، زنجبیل، خولنجانو انجدانهمه گرم و خشک، خردلگرم و خشک و پاک کننده بدن از بلغم، سماق و کشکولورکسرد و خشک اند.

در بیان ترشی‌ها
سرکهسرد و خشک، آبکامهگرم و خشک، سیرپرورده در سرکه کمتر گرم و یاری کننده گوارش، پیازپرورده در سرکه کهنه گرم و لطیف و راننده ادرار غلیظ، اُشترخار، غلیظ است.

در بیان نبیذها، شربت‌ها و رب‌ها
از نبیذها نبیذانگور گرم و تر، مانده آن گرم و خشک است. نبیذ مویز (مویز آب) معتدل در گرمی و رطوبت و نفاخ، نبیذ تمر و شیره گرم و خشکند. سکنجبین شکری ساده سرد و از بین برنده بلغم و مفید برای معده، سکنجبین‌هایی که از دانه‌ها و پیازها ساخته می‌شود گرمی آن‌ها بیشتر و برای معده مفیدند. رب به و سیب سرد و بند آوردنده شکم‌اند، رب غوره مسکن تشنگی، رب انار گرم و نافع برای معده و تسکین دهنده دل غشه و دافع تشنگی، رب توت سرد و تر و ملین و ضد حرارت و مفید برای خناق است.

در بیان مرباها
جلنجبین شکری مقوی، ملایم و نرم کننده معده و گرم کننده آن، جلنجبین عسلی بیشتر گرم و مربای بنفشه معتدل در گرمی و سردی و نرم کننده شکم، مربای زنجبیل گرم کننده معده، مربای هلیله کابلی با عسل مقوی معده و نگاهدارنده جوانی، مربای عسلی به و سیب مقوی معده و قلب، گرم کننده و از بین برنده اسهال‌های صفراوی، مربای اُترج گرم کننده معده است.

در بیان پختنی‌ها
اسپید باها(شورباهای بی‌ادویه) نرم کننده طبع، آش‌های سرکهمجفف و مرکب از هر دو مانند زیربا معتدل‌اند. لبنیاتسردند، و آش‌هاییکه با آب‌های معتدل پخته شده باشند مانند آبغوره و سماق، انار و سیب، قوه آن‌ها مثل عصاره و شیره آن چیزها، اما حلوای عسلی یاری دهنده گوارش و خمیری آن غلیظ و موجب بروز سُدّه است.    

منبع مقاله
کتاب فن پیشگیری و راز طول عمر، سید محمد موسوی
کلید واژگان
نظــــرات
نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر