محل تبلیغات

مزاج فصول و بیماری های هر فصل

دسته بندی
تاریخ ثبت
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۱

فصل بهار همراه با نشاط و سلامتی


مزاج بهار
مزاج بهار مزاجی است معتدل نه گرم و تر به آن صورت که برخی پنداشته اند

بهار
بهترین فصل است و با مزاج روح و خون دمساز
بیماری های بهاری
در بهار بیماری های مزمن بروز می کند. زیرا در این فصل خلط های راکد به جریان می افتد و روان می شود. به این علت در این فصل حال بیماران مالیخولیا وخیم تر می گردد. در بدن کسی که در زمستان پرخوری و کم تحرکی و کم ورزشی داشته و خلط ها افزایش داشته است وقتی به بهار می رسد برای بیماری های زاییده این خلط ها آمادگی دارد زیرا بهار مواد خلط ها را می گدازد
بیماری های بهاری از این قرارند
دگرگون شدن خون(اختلاف الدم)، خونریزی بینی، تشدید بیماری  مالیخولیای در مزاج های سوداوی، ورم ها، دمل ها، خناق و دیفتری، ترک برداشتن رگ ها، پیدایش بزاق و خدوی خون آلود، سرفه بویژه در سرمای بهار که به زمستان شباهت دارد. بیماری های سکته و فالج و درد مفاصل بروز می کند
برای معالجه بیماری های بهاری هیچ چیز بهتر از رگ زدن(فصد)، تخلیه، کم خوراکی، و زیاده نوشی نیست. مزاج بهار با مزاج خردسالان و نوجوانان سازگار است.بنابراین در فصل بهار مزاج خون(دم) غلبه کرده و هیجان و جنبش و شور و نشاطی که در گیاهان و نباتات و حیوانات و سایر موجودات مشاهده می شود، در خون انسان نیز ایجاد می گردد. سلول های جدید و نو وارد صحنه می شوند . در آن حالت استفاده از زالو همراه با اغذیه و اشربه مفید و مناسب حال آن شخص، می تواند تعداد تولید سلول های جوان را افزایش داده و نوعی جوان گرایی در بدن ایجاد کند. طحال به سرعت بسیاری اضافات و سلول های پیر و مرده را تجزیه کرده و انسان را در جمیع حالات به خط اعتدال نزدیک تر می کند. تخصص و آگاهی از فناوری های طب ایرانی، موجب بهره برداری بهتر از فصل بهار می گردد. پس بیماران دموی در این جا بیشتر باید حواسشان جمع شود. سکته ها و مرگ و میرها در بهار بیشتر است ولی اگر کسی به موقع و قبل از آغاز بهار، خودش را از آلودگی ها تنفیه کند؛ بهار برایش مایه طول عمر می شود

گفت پیغمبر به اصحاب کبار             تن مپوشانید از باد بهار

این فرمایش توصیه ای از رهبر و مراد اول عاشقان طب اسلامی! اما در صورتی که خون را پاک و تعدیل نکند بهار ممکن است برایش خطر آفرین باشد
در این فصل بیماری هایی مثل سکتۀ مغزی و فشار خون و ناراحتی های قلبی بیشتر در مردم مشاهده می شود از سوی دیگر چون مزاج اعتدالی و لطیف و روح آسمانی دارد موجب سرحالی و نشاط می شود. اخلاط کسانی که در زمستان به پرخوری زیاد پرداخته اند افزایش یافته و روان می شود و بدن مستعد بیماری های مخصوص همان خلط ها خواهد شد. دمل ها و خونریزی از بینی و وسواس و اگزما و بیماری های سودایی بیشتر خواهد شد. برای سرزمینی که بهارش طولانی تر است تابستانی بهتر و عاری از بیماری ها خواهد بود

در این فصل چون هوا معتدل است غذاها نیز سزاوار است معتدل باشند
بهار بهترین و معتدل ترین فصل سال است. خون که به اعتدال کشیده شود بهترین حالت را برای انسان به ارمغان می آورد. برای سنین بالا در صورتی که از اخلاط غیر طبیعی چیزی در بدن نمانده باشد بهترین است. فصل زمستان اخلاط اضافی و غیر طبیعی که از خط اعتدال بدورند در بدن جمع شده و بواسطه فشردگی که دارد در جاهای خالی رسوب می کند و گدارها  را می بندد. چنانچه با ورود باد بهاری خون و لنف به هیجان بیاید کبد و آوندها و عروق تقسیم کننده مواد غذایی کبد آن چه در چنته دارند رو می کنند. اگر اخلاط صالح الکیموس و خون اصلاح شده در زمستان ، عروق داخلی را احاطه کرده باشند این هیجان بهاری انسان را بوجد می آورد. سرخوشی و سلامتی برقرار و بیماری سوء مزاج دور می شود
برای کهنسالان چنین حالتی می تواند تا سال بعد نوید زندگی خوب و سرشار از نشاط را بدهد. اما چنانچه اخلاط اضافی و غیر طبیعی که در اثر سرمای زمستان ساکن شده و رسوب کرده اند اکنون در اثر باد بهار به هیجان بیایند بیماری های گوناگونی را ببار می آورند. اگر میزان اخلاط مضر و زیان بار از حد اعتدال خیلی دور باشند و بدن را از آلودگی ها پر کرده باشند نوید مرگ را خواهند داد. به همین جهت است که در اواخر فصل زمستان که به تدریج سرما جای خود را به نسیم خنک بهاری می دهد لازم است پاکسازی ها و خونگیری و حجامت و زالودرمانی و فصد آغاز گردد.در این صورت خون تصفیه شده و آلودگی ها و اخلاط بیماری زا از بدن کنده خواهند شد و با تحکیم فصل بهار نشاط و سلامتی برای صاحب خود به ارمغان خواهند آورد. ما برای بزرگسالان در روزهای پایانی فصل زمستان و آغاز بهار پس از پاکسازی بوسیله منضج و مسهل و رژیم غذایی 15 روزه و خونگیری با زالو را توصیه می کنیم
بیماری های مزمن در این فصل تشدید می شوند. سکته های مغزی و قلبی و فالج و دردهای مفصلی و آرتروز ها و نقرس و خار پاشنه و سیاتیک و دمل های بزرگ چرکین و جوش های پوستی و غیرو روی آور می شوند. بیماری های فکری مانند مالیخولیا و امثال آن در این فصل اگر پاکسازی نشده باشند بروز می کنند

فصل تابستان

مزاج تابستان
تابستان هم گرم است و هم خشک. خشکی تابستان ناشی از علل زیر است
تشدید گرما که رطوبت را از بین می‌برد
انبساط هوا که ضمن آن اجزای گوهر هوا از هم جدا می‌شود و همچنین هماهنگی آن با مزاج آتشین
کمبود باران و شبنم در تابستان

تابستان
گرمای تابستان گدازنده است و در نتیجه نیرو را کاهش می‌دهد و خون بلغم را کم می‌کند. زهره زرد رو بفزونی است و در آخر تابستان به سبب تحلیل رفتن رقیق و باقی ماندن و تجمع غلیظ مراره سودا نیز افزایش می‌یابد. پیران و پیرسانان در تابستان نیرو می‌گیرند. از آن جا که در تابستان مرطوب، رطوبت‌ها از بالا بطرف پائین و بویژه از طرف سر بسوی تن سرازیر می‌شوند، بیماری استسقا و لغزش امعاء و لینت طبع رخ می‌دهد. تابش آفتاب بر سر انسان نیز موجب ریزش گرما به سمت پایین شده و بیماری‏هایی مانند استسقا و اسهال بیشتر می‏شود
در این فصل بیماری‏های صفراوی نسبت به بیماری‏های دیگر بیشتر می‏شود. مثلاً کهیر، حساسیت‏های صفراوی، سردردهای صفراوی، اسهال و استفراغ‏های صفراوی، هپاتیت‏ها، نقرس و عوارض بیماری‏هایی مانند ام.اس شدت می‏گیرد و از این قبیل

بیماری‌های گرمای شدید تابستان
این بیماری‌ها عبارتند از: تب نوبه، تب محرقه، لاغری، درد گوش، رمد، در تابستان بدون باد مرض باد سرخ و جوش‌هایی که متناسب این فصل هستند بروز می‌کند. اگر تابستان جنوبی باشد بیماری‌های واگیر، حصبه(سرخک)، آبله زیاد بوجود می‌آید

گرمای تابستان اخلاط را بخصوص اخلاط بلغمی را می گدازد. نیروی بدنی زود کاهش می یابد و چون در اثر گرما رقیق شده است بسوی پایین سرازیر می شود. در این فصل بدن پیران نیرو می گیرد و این بدان سبب است که بلغم در اثر گرما کاهش می یابد. اسهال و لیز شدن روده ها رو به تزاید می گذارند. اگر گرما زیاده از حد باشد کیسه زهره بیشتر تخلیه می شود اما در پایان فصل تابستان مایه زهره غلیظ شده و مواد سوداوی در آن افزایش می یابد که می تواند منجر به تشکیل سنگ کیسه صفرا گردد
مصرف میوه ها به دلیل فراوانی، زیاد می شود که باید از میکروب های ناشی از میوه های ناشسته اجتناب ورزید. بیماری ام.اس در این فصل و اکثراً در گرمترین روزهای تابستان تشدید شده و حمله خود را آغاز می کنند

مزاج پائیز
در پائیز که گرما کاهش نیافته و سرما هنوز شدت نیافته از لحاظ سردی و گرمی هوا معتدل است و لیکن از لحاظ تری و خشکی نا معتدل است

پائیز
از آنجا که در پائیز مردم از گرما به سرما و از سرما به گرما تغییر موضع می‌دهند و چون در این فصل میوه زیاد است خلط‌ها بسبب میوه زیاد به تباهی می‌انجامند. فاسد شدن خلط‌ها در پائیز به دو علت است: یکی خوراکی‌های بد و دیگر تحلیل رفتن لطیف و باقی ماندن غلیظ و سوختن آن. مزاج پائیز مخالف خون است و به پیدایش آن کمک نمی‌کند. سودا در پائیز زیاد است زیرا که تابستان آن را خاکستر می‌گرداند و پائیز آن را سرد می‌کند. مزاج اواخر پائیز به پیران سخت آسیب می‌رساند

بیماری‌های پائیزی
گری(جرب)، قوابی(خراز)، انواع سرطان، درد مفاصل، تب‌های مختلط و تب‌های ربع، بزرگ شدن طحال، عسرالبول، لغزش امعاء، عرق النساء، ایلاووس خشک، بیماری‌های ریه، درد پشت، درد ران‌ها، انگل، بدتر شدن حال مسلولین و بدترشدن بیماران دق یا تب لازم
بدترین پائیز آن است که خشک باشد و بهترین پائیز آن است که مرطوب و بارانی باشد
بیماری سودایی نسبت به اخلاط دیگر بیشتر می‏شوند. مانند ناراحتی‏های پوستی، اگزماهای منتشر، بیماری‏های اعصاب، یا بیماری‏های معروف به داءالصدف که پوست به شدت خشک می‏شود و شبیه به اگزما است و دردهای سیاتیک. بیماری‏های ویروسی و تب هجوم می‏ آورد. به هر حال در پائیز انواع بیماری‏ها زیادتر می‏شود و علت آن هم کم شدن خون و عدم تمایل بدن برای خون سازی است

غذاها دراین فصل نیز مانند فصل بهار باید معتدل باشد اما مایل به رطوبت و لطافت و رقت
مبتلایان به بیماری عرق النساء(سیاتیک) چنانچه در فصل بهار درمان نشده باشند. ماده بیماری در مهره های کمر تثبیت می شود و در پائیز موجب تغییر حالت آنان می گردد. در این فصل انواع بیماری های مربوط به مهره های کمر و چهار بند و مفاصل وجع کرده و خود را بدتر نشان می دهند

لزوم تغییر فصول
اگر فصل ها تغییر نمی یافتند و همواره طبیعت یکسان بود بشر و سایر موجودات از بیماری ها هلاک می شد. هر فصل اگر چه بیماری های خود را به همراه دارد اما بیماری های دیگر را که در اثر عدم تغییر فصل ممکن بود بمانند از بین می برد. این بیماری ها ریشه دار و محکم می شدند اما تغییر فصول بنیادشان را می کند. سرما اگر پایا شود بیماری های صرع و لقوه و فالج و سکته و تشنج را بر می انگیزد. فصل گرم بیماری های صفراوی، دیوانگی، تب و ورم های شدید و استسقاء گرم و یرقان و اسهال صفراوی و آبریزش های چشم را ببار می آورد

این هم حکمت پروردگار است و رحمی بر بندگان!

مزاج زمستان
زمستان هم سرد است و هم مرطوب و علل آن نیز عکس عللی است که موجب گرمی و خشکی در تابستان می شود

زمستان
زمستان هضم را تقویت می کند
بیماری های زمستانی
اکثر بیماری های زمستانی بلغمی هستند. در زمستان بلغم به حدی افزایش می یابد که حتی در قی نیز وجود دارد. در این فصل ورم ها اکثر به سفیدی می زند و بیماری های زکام زیاد است. بیماری های بلغمی رو به افزایش می رود، مثل انواع سرماخوردگی و زکام ها؛ البته آن هایی که طبیعت سرد دارند، رماتیسم و درد مفاصل و سردی. معمولاً سیاتیک سمت چپ در پاییز بیشتر می شود و سیاتیک سمت راست یا دیسک راست در زمستان بیشتر بروز پیدا می کند
ذات الجنب، ذات الریه، گرفتگی صدا، گلودرد، پهلو درد، پشت درد، بیماری های عصبی و سردرد مزمن پدید می آید و ممکن است به سکته و صرع هم بیاندازد. همه بیماری ها از افزایش مواد بلغمی است. پیران و پیر سانان از زمستان رنج می برند و میانسالان از زمستان بهره می برند. در زمستان رسوب ادرار بیشتر از موقع تابستان است و مقدار ادرار نیز در این فصل بیشتر از تابستان می باشد

 فصل زمستان و توصیه هایی در حفظ سلامتی

در زمستان می توان از غذاهای غلیظ و قوی بیشتر استفاده نمود چرا که حرارت میل به باطن دارد بسبب آن که ضدش که سرما باشد باعث گریز حرارت بدن به داخل می گردد
بیماری های سرد بلغمی و سوداوی که از تغلیظ بلغم و مواد دیگر رسوب کرده اند بسیار زیاد می شود. در این فصل بدلیل اینکه اخلاط بلغمی بدن را بشدت احاطه می کند و بیماری های عفونی دستگاه تنفسی و گلودرد های چرکین و سینوزیت و ذات الجنب  و ذات الریه مطرح می شوند برای همه بخصوص سالمندان فصل سختی می باشد.اکثر ناراحتی ها برای پیر سالان از تجمع شدید اخلاط بلغمی و محبوس شدن آن ها بوجود می آیند. میانسالان و جوانان از سرمای زمستان آسیبی نمی بینند. روش های پاکسازی بلغم در زمستان می تواند به تنظیم مزاجی پیران کمک کند. داروهای گرم و بلغم زدا می تواند بسیاری از این اخلاط بیماری زا را خارج نماید. خونگیری در این فصل نمی تواند کاری از پیش ببرد و در اکثر موارد به زیان خواهد بود مگر در مورد کسانی که حتی در سنین بسیار بالا گرمای صفراوی و خونی بدنشان را کاملاً احاطه کرده و در اختیار گرفته باشد. این حالت (گرم مزاجی) در مورد کسانی که موارد پاکسازی و راه های ایجاد طول عمر را طی کرده باشند مفید می باشد. در این صورت اکثر افراد با بدنی آماده و دور از اخلاط وارد فصل بهار می شوند و به سلامت این فصل پر نشاط را خواهند گذراند
بازتاب آن در
خبرگزاری ایمنا: تخلیه اخلاط اضافه بدن بهترین راه درمان بیماری‌های بهاری است
خبرگزاری ایمنا:
در زمستان استفاده از غذاهای غلیظ و قوی لازم است
روزنامه اصفهان زیبا: بهار؛ بهترین فصل سازگار با مزاج انسان

منبع مقاله
جزوات آموزشی مؤسسه پژوهشی طب سنتی پیک شفا اصفهان
نظــــرات
نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر