محل تبلیغات

قدرت تشخیص و درمان طب سنتی ایران

دسته بندی
تاریخ ثبت
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۱

بسمه تعالی

تکیه علم بر حکمت و عقل و اصول پایه یکی از ضروریات مهم هر مکتب فکری، اجتماعی، اقتصادی و درمانی است. روش های گوناگون درمانی در جهان امروز همگی باید تحت فرمانبری اصول پایه قرار گیرند تا برآیند حاصل از عملکرد آنان به نهایت تأثیر و راندمان مثبت برسد

در این راه لازم است از علم زدگی محض پرهیز نمود، چگونه می توان تصور نمود که هزاران سال تجربه اندیشمندان و علمای قدیم به یکباره با هجوم طب غربی بی استفاده، متحجّر و عقب مانده تلقی گردد و به کناری رانده شود  

اصول جهان شمول ارکان اربعه در این زمینه فکری بخوبی کارساز و راهنماست و باعث ایجاد نظم کلی در نگرش به روش های مختلف طبی می گردد. اینجاست که کلی نگری طب قدیم که اکنون در حال نوآوری است فوائد و برکات خود را نشان می دهد

آب، خاک، آتش و هوا در این دیدگاه باید از آسمان به زمین بنگرد نه اینکه علم بگوید باید این عناصر بسیط را در کنش و واکنش های آزمایشگاهی تجزیه کنم، آنگاه صحت و عدم صحت آنرا تأیید یا رد نمایم

مزاج های منتشر و گوناگون محصول کنش و واکنش های ارکان هستند که هیچ گاه از حرکت باز نمی ایستند. فراگیری علوم طبی با نگرش کل به جزء راه ما را در میان بی نهایت عنصر مادی؛ زمین و آسمان و دریا و خشکی و جامدات و نباتات و حیوانات و انسان می گشاید. دسته بندی علوم با این جهان شناختی ما را از غرق شدن در دریای بیکران و شناور عناصر حفظ می کند. با این دید سردی و گرمی و خشکی و تری نقش و کارائی خود را در پیشگیری و درمان بیماری ها آشکار می سازد. عدم اعتقاد و توجه به این اصول پایه، باعث انحراف شدید طب علمی شده است

نکته انحرافی دیگر آن است که مزاج داروهای شیمیائی به دلیل استیلای مزاج خشک در اکثریت قریب به اتفاق داروها موجب ایجاد انسدادهای خشک می شود، این جاست که داروی شیمیایی یا در پشت دیوار انسدادی که خود عامل آن بوده متوقف می شود و یا اگر هم به مقصد برسد به دلیل عوارضی که ناشی از خالص شدن ماده مؤثره است مشکلات جدیدی بوجود می آورد. آن چه بر ابعاد منفی این روند درمانی نابجا می افزاید آن است که ممکن است مزاج های دیگر که با بیمار همراه هستند بر عمق نابسامانی جسمی بیافزایند. به عنوان مثال مزاج بیمار بطور کلی خشک بوده و مزاج محیط زندگی او نیز خشک باشد، جمع خشکی ها با هم بیماری را بدتر از بد می کنند

ما در سالیان تجربه و تحقیق، به این نکته واقف شدیم که علل عدم توفیق علوم طبی استغراق مؤدیان علوم پزشکی در دریایی از یافته های علمی است که هرگز بدرستی دسته بندی نشده و نگرش کلی بر علوم طبی وجود نداشته و ندارد. طب جدید علم زده و لجام گسیخته و پرمخاره در میدان درمان وارد شده و مشکلات بیشماری برای بیماران ایجاد کرده است. از سوی دیگر افزایش نگران کننده بیماریها ضرورت تجدید نظر کلی در دیدگاه های موجود را بیش از پیش به اذهان اندیشمندان متبادر ساخته است. نیاز به طرح نظریه ها و نگرش های دیگر طبی نشان واضحی از ناتوانی اصول حاکم بر طب امروز است. این نیاز روزافزون جهان را بسوی یک برانگیختگی رنسانس جدید در علوم طبی به پیش می برد

مؤدیان پزشکی دنیای امروز باید بپذیرند که راه حل رفع همه مشکلات طبی مردم جهان در علوم پزشکی بومی کشورهای جهان موجود است. پذیرش این واقعیت نیازمند اجتناب از انحصار طلبی و خود محوری است چراکه نوعی بیداری و واقع گرایی در ساختار اجتماعی جوامع بشری آغاز شده است که خواه ناخواه دست اندرکاران حاکم بر طب جدید را وادار به واکنش کرده است. البته نوعی مقاومت در میان مسئولان هنوز وجود دارد که می خواهند روش های سالم و نگرش های طبی موفق را زیر بلیط طب شیمیایی و علم زده مهار کنند تا کمپانی های سودجو و لابی های مخوف دارویی که از این رهگذر احساس خط کرده اند حتی قدمی از قلّه های بالای درآمدهای نامشروع به پایین سقوط نکنند

تحلیل اجتماعی صحیح از جامعه خودمان هم سو با جوامع مردمی دیگر جهان، آن است که وجدان های سالم مردمی به این واقعیت دست یافته اند و حرکت های مردمی براه افتاده است. نکته تأسف بار نصیب جوامعی می شود که دست اندرکاران پزشکی شان گوهر واقعی خود را بدرستی نشناخته و هنوز تحت تأثیر تبلیغات لابی های پول پرست دارویی باشند و چشم امید به داروهای شیمیایی تجاری و روش های پرعوارض درمانی داشته باشند. در این میان کشور ما که صاحب غنی ترین و پربارترین علوم پزشکی سنتی است در این راستا می تواند میدان دار اصلی و مسلم نهضت جدید باشد، طب ایرانی براستی و بدور از تعصب ناسیونالیستی و ملی گرایی صاحب گنجینه ای عظیم از علوم پزشکی است که می تواند دردمندان و بیماران را به شفای کامل و زندگی بهتر و طول عمر توأم با سلامتی رهنمون باشد

توجه داشته باشیم که تکنولوژی صنعتی پزشکی امروز بسیار پیشرفته است و همین امر برای پزشکان طب شیمیایی امکان هر مانوری را فراهم ساخته است، اما در نتیجه گیری و در شفا دادن بیماران توفیق چندانی نصیب روش های شیمیایی نشده است. با آنکه تقریباً تمامی تریبون های تبلیغاتی و رسانه های جمعی و مجلات معتبر و روزنامه ها در اختیار مؤدیان طب جدید است اما افزایش شدید بیماری ها و عدم توفیق طب حاکم روز از آن حد گذشته که بخواهیم وقت و زمان محدود باقی مانده را صرف مباحث و جدل های فیمابین رشته های مختلف علوم طبی کنیم. حل مشکلات روز افزون مردم و بیماران تنها با همکاری همه فرهیختگان جوامع بشری و اقبال مردم ممکن است. حتی طب شیمیایی هم باید به سایر مکاتب طبی مطرح شده بپیوندد و قسم نامه های پزشکی را احیا کنند و با یک هدف که آن هم درمان بیماران و کاستن از آلام آنهاست به پیش بروند

با تحقیقات وسیعی که بعمل آوردیم متوجه شدیم، روش های درمانی طب سنتی ایران بسیار غنی و نتیجه بخش تر از رشته های پزشکی مطرح در جهان توفیق داشته است. حتی از لحاظ سرعت و زمان رسیدن به صحت و سلامتی قابل قیاس با طب جدید و سایر مکاتب پزشکی موجود نیست

راز تفوّق طب ایرانی در درمان ریشه ای، نگاه به منشأ اصلی بیماری ها در بدن انسان است. پرهیز از درمان موقتی، علامتی و علم زدگی محض و توجه به اصول پایه و برخورداری از دنیای وسیع تجربیات عمیق و عینی دانشمندان مشهور طب قدیم، پزشکی سنتی ما را به قله های بلند موفقیت رسانده است

توجه و اقبال مردم به سوی روش های طب قدیم ایرانی-اسلامی و سنتی که اکنون به دلیل توجه شدید توده های مردم باید آن را طب جدید بنامیم، نشان می دهد مردم از روشهای ناکارای شیمیایی و فاصله گرفتن مؤدیان آن از مردم خسته شده اند و راه حل مشکلات خود را در احیای طب طبیعی خودشان تشخیص داده اند. از سوی دیگر شاهد به بن بست رسیدن روشهای درمانی علم زده شیمیایی شده اند. طبی که به اصول پایه بی توجه باشد نمی تواند بطور فراگیر سلامتی را برای مردم به ارمغان آورد.این نکات راما بصورتهای گوناگون می توانیم به اثبات برسانیم و مهمترین اصل برای ما اقبال مردم است، هر چند که دست اندرکاران بخواهند معیارهای طب شیمیایی را ملاک صحت و سقم پزشکی سنتی قرار دهند، حرف اول و تأثیرگذاز را مردمی می زنند که از رنج بیماریها و عدم درمان پایدار به جان آمده اند

دوره درمانی طب ایرانی کوتاه است

اشاعه برخی از نکته نظرات نادرست در مقایسه روشهای درمانی طب ایرانی با روشهای طب شیمیایی مبنی بر طولانی بودن دوره های درمان طب سنتی نسبت به داروهای شیمیایی ما را وادار به تحقیق بیشتری در این زمینه کرد. تحقیقات نشان می دهد که درمان طب طبیعی و سنتی کوتاه تر از طب شیمیایی است و از طرف دیگر درمان های شیمیایی صرف از عوارض منفی،علامتی و زودگذر است و بیماری اغلب عود می کند

به عنوان مثال میگرن تا 3ماه، فشارخون از 6ماه تا یک سال، پزوریاسیس از 3ماه تا 5/1سال، افسردگی از 3ماه تا یک سال، مالیخولیا از 6ماه تا 2سال، انواع تومورهای سرطانی کارسینوماها حدود 6ماه تا 2سال، سارکم ها حدود یک سال، ریزش مو از یک تا 3ماه، کهیر از یک تا 3ماه، روماتیسم از 3تا9ماه، چربی خون حدود یک ماه تا 45روز، اسیداوریک از یک تا 3ماه، خارپاشنه از یک تا 3ماه، سینوزیت از 15تا 45روز، بواسیر از 3تا9ماه، شقاق مقعد از یک تا سه ماه، سیاتیک از 2تا4ماه، داءالثعلب(ریزش سراسری مو) 6ماه، بیماری های حاد کلیوی از 3ماه تا یک سال بجای پیوند کلیه، نازایی ها 6ماه تا یک سال، تالاسمی مینور 6ماه تا یک سال، فیبروم رحم 6ماه تا یک سال، میوم رحم 6ماه، بیماریهای قلبی و سکته های قلبی و مغزی از 3تا 6ماه و تا یک سال، دیابت از 3تا 7ماه و ده ها بیماری دیگر که درمان های طب جدید در علاج ریشه ای آن عاجز مانده است و تنها به درمان علامتی آن با تحمیل عوارض بیشمار اکتفا می کند

طب اصلی

درمان اکثر بیماری های صعب العلاج در طب ایرانی کاملاً ریشه ای و نتیجه بخش بوده و هرگز به درمان علامت بیماری ها اکتفا نمی شود. از آن جا که طب ایرانی طب پایه است، بنابراین باید از بکاربردن اصطلاحات و کلماتی مانند طب مکمل کمکی و آلترناتیو و حاشیه پرهیز کرد. مسلماً طبی طب اصلی است که بر اصول پایه متکی باشد و درمان هایش ریشه ای و عمیق باشد. طب شیمیایی به اعتراف همه صاحب نظران و مردم، طبی ظاهرگرا و تسکین دهنده و پوشش دهنده و سر شار از عوارض است، پس بی انصافی است که نام طب اصلی را بر طب شیمیایی گذاشت. داروهای شیمایی مهمترین بخش درمان های طب جدید است، در حالیکه در طب پایه که شامل طب ایرانی و پایه می باشد از گیاه ، مواد معدنی، حیوانی و روش های زیست محیطی و داروهای روحی و معنوی و بسیاری از روش های روانشناسانه استفاده می کند. بدیهی است که اطلاق طب پایه شایسته طب ایرانی و طب بومی همه کشور های جهان است. از آن گذشته در پروسه عمل بهترین آزمایش ها را داده است
جالب ترآن است که خود صاحب معیارهای شناختی عمیقی است که می تواند مکاتب طبی را از نظریات روش های درمانی شناسایی کند. بنابراین نیازی نیست که طب عمیق و ریشه دار و صاحب جهان شناختی وسیع را با معیارهای طب محدودی که تنها در حیطه علوم حسی قابل طرح است مورد شناسایی قرار دهیم
این طب حداقل نسبت به مکاتب و روش های طبی دیگر چند قرن پیشرفته تر است. هنگامی که بیماری های درمان نشده را هزار سال قبل درمان می کرده چگونه می توان پذیرفت که طبی سنتی است و متعلق به زمان های قبل است! بلکه بهتر است بگوییم در عین حال که قدمت هزاران ساله دارد، اما از لحاظ متد درمان بسیار نو و جدید است. باید توجه داشت که روش های طبی که موفق است نو و جدید و پایداراست.اما عزیزان من هرگز این نکته را از نظر نباید دور داشت که زبان هر طبی خصوصیات خاص خودش را دارد، پس طب سنتی باید با زبان خودش مطرح گردد و لا غیر

ضرورت احیای طب سنتی ایران

احیای طب سنتی ایران در زمان حاضر با توجه به بحث فوق از آنجا شدت می گیرد که افزایش روز افزون بیماری ها با توجه به آثار زیان بخش رشد صنعت بسیار نگران کننده شده است. آثار آن حتی در تهیه مواد خورراکی و ارزاق عمومی کاملاً مشهود است. روزمرگی و گرفتاری های روز افزون شغلی فرصت کمتری باقی می گذارد تا افراد بتوانند برای سلامتی خود و انتخاب روش های تغذیه مناسب برنامه ریزی کنند و این امر به ایجاد بیماری هایی که ناشی از استرس و فشارهای عصبی و کاری است کمک زیادی کرده است. دوری از روش های تغذیه صنعتی که امروز مردم را به سمت مصرف مواد بسته بندی و اغذیه آماده کشانده خود در ایجاد بیماری ها و ناراحتی های عصبی لازم و ضروری است. گسترش فرهنگ استفاده از غذاهای طبیعی یک ضرورت تام و نیاز مبرم جامعه امروزی است

نتایج اقتصادی مرتبط بر استفاده از طب بومی کشورمان

بدیهی است استفاده از گیاهان دارویی و دیگر داروهای مورد نظر طب ایرانی و سنتی می تواند نقش بسیار موثری در اقتصاد رو به رشد کشور ها و کشور مان داشته باشد. آمار واردات دارویی حتی تکنولوژی وارداتی ساخت داروهای شیمایی بسیار بالا می باشد. بنابراین استفاده از گیاهان دارویی و مواد معدنی و حیوانی مورد استناد طب سنتی می تواند کشور ها و کشور ما را نه تنها به خوکفایی دارویی برساند، بلکه باتوجه به غنای طبیعی که کشور مان صاحب حداقل نود درصد گیاهان دارویی جهان است، در آینده می تواند به یک کشور بزرگ صادر کننده دارو و روش های درمانی تبدیل شود و از این طریق در خدمت دردمندان و بیماران سراسر جهان قرار گیرد. کشور هایی مانند چین و هند و پاکستان و برخی دیگر از کشور های خاور میاننه به این توان خدادادی توجه بسیار مبذول داشته و علاوه بر صادرات گیاهان داروئی و طبیعی به صنعت توریسم کشورشان نیز از این رهگذر کمک شایانی کرده اند

منبع مقاله
جزوات آموزشی مؤسسه پژوهشی طب سنتی پیک شفا اصفهان
نظــــرات
نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

ناشناس - چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲ - ساعت ۲۰:۳۶

باسلام
و
خسته نباشید
اینجانب در حال جمع آوری مطالبی پیرامون طب اسلامی و ایرانی هستم وقصد دارم برنامه ها و کتابهای در ای زمینه تهیه و منتشر کنم
میخواستم از شما اجازه بگیرم برای استفاده از مطالبی که در کتابهای آقای دکتر سید موسوی و همچنین مطالب و مقالاتی که در سایتتون قرار داده اید.

باتشکر

مدیریت سایت - پنج شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ - ساعت ۰۹:۳۱

سلام
با ذکر منبع و نام مؤلف بلامانع است
با آرزوی موفقت

فرزاد - دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۴۷

سلام ودورد بر شما وهرکس دربیان حقیقت وانسانیت با ایمان به کار خود که همان خدمت به انسانیت حرکت میکند وقتی انسان تاریخ این سرزمین را مطالعه میکند و بزرگان وعالمان وعارفانی مثل ابوعلی سینا .خیام ، رازی، شیخ ابولحسن خرقانی ،و بسیاری از این بزرگان که تا به امروز حتی کمتر نظیر انها را میتوان یافت باز هم منکر علم ان عالمان شود بی انصافی است البته امروز هم کم نیستید انسان های بزرگ و دلسوز ولی تمام دنیا ا ز گذشتگان خود درس میگیرند واز متد انها استفاده میکنند