محل تبلیغات

انواع شکلات های گیاهی

تاریخ ثبت
پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۱

هوالشافی

انگشت پیچ، مکیدنی، لیسیدنی، شکلات

انگشت پیچ آب لیمو ترش
برای کنترل ویار خانم های باردار بی نظیر است خواص ویژه میوه به و سیب بر همگان روشن است و دراحادیث رسیده از امام صادق(ع) از خواص این دو میوه بسیار سخن رفته است برای جنین به غایت مفید بوده و کودک را با هوش و با حافظه و زیبارو و سالم می کند از این طریق آینده جنین تضمین خواهد شد آب لیمو ترش تازه، قند، عسل، نبات، شکر قرمز یا شیره انگور هر کدام که در دسترس بود به اندازه نصف وزن آب لیمو ترش روی شعله ملایم بجوشانند تا کاملاً غلیظ گردد آنطور که پس از سرد شدن مانند آب نبات یا شکلات سفت و سخت گردد قبل از سرد شدن به تکه های شکلات تقسیم کنند و روزانه حداقل سه بار هر بار یک شکللات در دهان گذاشته بمکند
برای کنترل ویار شدید در خانم های باردار محدودیتی از لحاظ دفعات مصرف وجود ندارد و می توانند به میزانی که حالت تهوع را کنترل کنند استفاده نمایند اگر ترشی دارو برای برخی از مصرف کنندگان آزار دهنده باشد می توانند میزان شیرینی را بیشتر از نصف افزایش دهند
انگشت پیچ هایی که اصل در آن ها به و بعد از آن سیب است آب میوه به آب سیب آّب انار از هر کدام مساوی بگیرند و با هم مخلوط و به اندازه نصف وزن خودش شکر قرمز یا عسل خوب اگر در دسترس بود یا شیره انگور یا قند و یا شکر معمولی روی شعله ملایم بجوشانند تا کاملاً غلیظ گردد آنطور که پس از سرد شدن مانند آب نبات یا شکلات سفت و سخت گردد قبل از سرد شدن به تکه های شکلات تقسیم کنند و حداقل صبح، ظهر، شب هر بار یک شکلات در دهان گذاشته و بمکند

انگشت پیچ های خونساز
برای تقویت افراد ضعیف و کودکان و سالخوردگان بی بدیل بوده و کسانی که بر هر دلیلی از خوردن دارو عاجز هستند می توانند از این فن آوری طب ایرانی بهره مند شوند انگشت پیچ های ذیل همگی خونساز بوده و برای خانم های باردار و کنترل ویار و تقویت مادر و جنین بسیار مفید می باشد به ویژه خانم هایی که به خاطر ویار شدید از مواد غذایی محروم می شوند از این طریق به مقداری مواد مغذی دست خواهند یافت در مورد تأثیر میوه هایی مانند سیب و به و امثال آن در تقویت حافظه و رشد جنین و زیبایی کودک و شجاعت اهل علم واقف هستند احادیث رسیده از معصومین(ع) حکایت از مصرف سیب و به در رشد جنین است دستور تهیه انگشت پیچ ها تقریباً شبیه به هم بوده به این ترتیب که معادل نصف وزن آب میوه ها و گاه بیشتر از نصف یکی از شیرین هایی مانند عسل ، شکر قرمز، نبات و در صورت در دسترس نبودن شیرین های طبیعی ناچار قند یا شکر بکار برده می شود آب میوه ها با شیرینی اینقدر جوشانده می شود تا کاملاً غلیظ شده بطوری که پس از سرد شدن سفت شوند قبل از سفت شدن به تکه های شکلاتی تقسیم شده و در یخچال نگهداری شده روزانه حداقل 3 بار هر بار یک شکلات دردهان گذاشته بمکند. انگشت پیچ ها برای سالخوردگان نیز که از اشتهای کافی بر خوردار نیستند بسیار مفید واقع می شوند بیمارانی که در اثر ضعف قادر به تغذیه عادی نمی باشند می توانند از این حداقل غذایی که بسیار مهم است بهره مند گردد

انگشت پیچ ضد تب
آب سیب، آب هندوانه، آب لیمو ترش
به میزان نصف وزن مجموع آب میوه ها شکر قرمز و اگر نبود شکر معمولی و اگر نبود قند اضافه کرده روی شعله ملایم بجوشانند تا کاملاً غلیظ گردد و قبل از سرد شدن و سفت و سخت شد به تکه های شکلاتی تبدیل وروزانه حداقل 3 بار هنگام تب در دهان گذاشته و بمکند
برای رفع هر گونه گرمی و التهاب و تب ناشی از بیماری های عفونی و یا از صفرای حار آب میوه های مذکور به صورت انگشت پیچ همراه با نوشیدن حداقل 3 لیوان از مخلوط این سه آب میوه در طول روز تب رفع شده و گرمای بدن تعدیل خواهد یافت

انگشت پیچ انبه
مفتح سده کبد و مقوی جگر سرد و سایر احشاء، اسهالی که از ضعف کبد حاصل می شود  برای بیماری استسقاء(سیروز کبدی) و مقدمه استسقاء (سوء القنیه) مفید است
آب انبه یکصد گرم، آب زرشک بی دانه، آب پوست هندوانه از هر یک 50 گرم، عرق سنبل الطیب، زعفران نوک قاشق چایخوری، و قند 50 تا 75 گرم همه را با هم روی شعله ملایم بجوشانند تا خیلی غلیظ شود به صورت تکه های شکلات تقسیم کنند تا سخت و سفت شود روزانه تا 3 بار صبح، ظهر، شب هربار یک عدد در دهان گذاشته بمکند

انگشت پیچ انبر باریس، زرشک
این نسخه مقوی کبد ومعده و گدازنده غذا است و در هضم غذا کمک شایان کند و مفتح سده کبد و باز کننده مجاری آن است و مسکن حرارت آن و ضد استسقاء (سرطان کبد) و خفقان قلب را فرونشانده و تب صفراوی را زایل کننده است و اشتهای طعام آورد
سکنجبین انبر باریس سفرجلی(به) 5 مثقال، آب به، آب سیب ترش، آب انار و اگر انار در دسترس نبود و رب انار که با آب جوش رقیق شده باشد و اگر آن هم نبود آب گریپ فوروت و اگر نبود آبغوره بی نمک و اگر نبود آب لیموی ترش یا آب آلوچه سبز(گوجه درختی) از هر کدام 3 مثقال، قند حدود 35گرم تا بیشتر
طرز تهیه سکنجبین انبر باریس سفرجلی
بگیرند ربع من تبریز زرشک بدون هسته منقی وبا 168 مثقال آب و 14 مثقال گلاب درهم کند و یک شبانه روز بگذارند بخیسد و صبح آن را آنقدر بمالند تا مواد زرشک در آب شود، صاف کنند و 168 مثقال شکر قرمز و اگر نبود شکر سفید اضافه کند و در دیگ سنگی با یک تا 2 سفیده تخم مرغ بجوشانند و مرتب کف آن را بگیرند تا دیگر کف نیاورد، بگذارند سرد شود آنگاه دوباره صاف کنند، صافی که از پارچه ریز نقش بگذرد و دوباره در همان دیگ سنگی بریزید و 22/5 مثقال سرکه انگوری و نیم من آب سفر جلی داخل نمایند و دوباره روی شعله ملایم بجوشانند تا به قوام آید. از آتش فرود آورده سرد کنند و در جای خنک نگهدارند
طبق دستور سایر انگشت پیچ ها روی شعله ملایم به قوام آورند تا کاملاً غلیظ شود و قبل از سرد شدن به قطعات شکلاتی تکه تکه کنند و روزی 3 بار صبح و ظهر و شب در دهان گذاشته بمکند

انگشت پیچ تخم خرفه
سرد و تر در دوم است. مسکن گرما و حدت صفرا و خون و گرمی جگر و تشنگی بوده مفید برای شکستن سنگ کلیه و رافع زخم های روده و امعاه و مثانه می باشد و برای همه بیماری های گرم مناسب بوده لذا برای گرم مزاجان مفید است
تخم خرفه 150 گرم، عرق بید مشک و گلاب از هر کدام 2 شیشه، مغز بادام شیرین و مغز تخم هندوانه و مغز تخم کدوی شیرین(حلوائی) از هر کدام 15 گرم، آب سیب، آب انار اگر نبود انار خانگی یا آب هندوانه از هر کدام یک لیوان
تخم خرفه را خوب بکوبند و با آب بشویند تا رنگ سیاه آن جدا شود و آب را خارج کنند و نشاسته آن را با عرقیات بید مشک و گلاب مخلوط نمایند. تخم کدوی شیرین و مغز تخم هندوانه و مغز سفید بادام شیرین را پودر کرده و با یکصد گرم عرق کاسنی مخلوط و 24 ساعت نگه دارند. پس روی شعله ملایم بجوشانند تا نصف آن بخار شود با پارچه کتانی شیره کشی کند و تفاله را دور بریزند و این آب را با سایر مواد و آب میوه ها مخلوط و روی شیره ملایم بجوشانند تا کلاملاً غلیظ شود. مانند سایر انگشت پیچ ها روزانه 3 بار بمکند

انگشت پیچ گل بنفشه
در اول سرد و در دوم تر است
ملین طبع و نرم کننده سینه بوده و سرفه خشک را آرام کند و سوزش ادرار و گرمای مثانه و کلیه را برطرف سازد برای سرماخوردگی مفید و در ضد عفونی کردن جهاز تنفسی کم نظیر بوده و تب را می شکند. التهاب و اورام را زایل می کند
گل بنفشه تازه نیم کیلو و شکر نیم کیلو و اگر بنفشه خشک باشد نیم کیلو و شکر یک کیلو، آب سیب ربع کیلو، آب به 150 گرم، شیرخشت، بید خشت و ترنجبین از هر کدام 25 گرم. گل بنفشه تر را با 1/5 کیلو آب و شکر و ترنجبین و شیر خشت و بید خشت روی شعله ملایم بجوشانند تا به ربع برسد، صاف کنند و آب میوه ها را داخل کنند و بجوشانند تا بقوام آمده و مانند دستور سایر انگشت پیچ ها کاملاً غلیظ شود و قبل از سرد شدن به تکه های شکلاتی تقسیم و بگذارند سرد شود روزانه حداقل روزی 3 بار و هر بار یک شکلات در دهان گذاشته بمکند

انگشت پیچ انجیر
در اول گرم و در دوم تر است
مبهی و کثیر الغذاتر از سایر میوه هاست. چاق کننده، مفتح سده ومقوی جگر و دافع سده و ورم طحال و بواسیر و عسر البول می باشد. ضد آلرژی های فصلی و آسم و خشونت سینه و ده ها خاصیت مفید برای انسان هاست
انجیر خشک زرد یک کیلو، عسل نیم کیلو، آب به 250 گرم. انجیر خشک سالم و درشت تهیه کنند و بشویند و با 5 کیلو آب مخلوط و 24 ساعت در هوای مایل به گرم نگه دارند سپس بجوشانند تا نصف شود آنگاه عسل را وارد کرده بجوشانند تا بقوام آمده و غلیظ شود و مانند دستور سایر مکیدنی ها هر روز در دهان گذاشته بمکند

انگشت پیچ ضد گلو درد
برای کسانی که مرتب در گلو احساس ناراحتی می کنند و افرادی که در اثر تزریق پنی سیلین دچار لوزه های متخلخل و سفت شده اند بسیار مفید است. ضد هر گونه عفونت و چرک گلو و سینوزیت می باشد. از انواع سرماخوردگی ها پیشگیری به عمل می آورد. ضد عفونی کننده معده است  حالت تهوع را از بین میبرد
عرق آویشن، عرق مرزنجوش، عرق مرزه، عرق اسطوخودس، عرق نعناع از هر کدام یک لیوان، آب سیب، آب به، آب آناناس یا آب لیمو شیرین از هر کدام یک لیوان
عرقیات و آب میوه ها را باهم و مخلوط و با مقداری شکر قرمز حدود یک استکان تا یک لیوان روی شعله ملایم بجوشانید تا غلیظ شود قبل از سرد شدن به تکه های شکلاتی تقسیم نماید وبگذارید سخت و سفت شود روزانه حداقل 3 بار هر بار یک تکه در دهان گذاشته بمکند

انگشت پیچ ضد میگرن وانواع سردرد
عرق کاکوتی، عرق کاسنی، عرق نعناع، عرق پونه، عرق گاوزبان، عرق گشنیز، عرق افسنتین، عرق زیره سیاه، عرق مرزنجوش از هر کدام یک لیوان
آب سیب، آب به، آب انگور، آب گلابی یا آب انبه یا آب آناناس از هر کدام یک لیوان، زعفران نوک قاشق چایخوری. طبق دستور سایر انگشت پیچ ها عمل کنند تا تکه های شکلاتی به دست آمده و روزی حداقل 3 عدد هر روز در دهان گذاشته بمکند
فن آوری انگشت پیچ ها نیز از اختراعات مردان سالم و نو دوستی است که قبل از ظهور اسلام مسلمان بودند و یادگارهایشان نیز با علوم اسلامی همسو و همخوان است بهترین راه برای سازندگان مواد خوارکی استفاده از این فن آوری هاست که هم کام مردم را شیرین کند و هم موجب سلامتی و به روزی گردد اکنون اغلب شکلات ها به تقلید از روش های دیگران با استفاده از مواد شیمیایی صورت می گیرند و افزودنی های شیمیایی بر علت بیماری ها می افزاد امیدواریم روزی برسد که دست از تقلید های کورکورانه بر داریم و از باغ خودمان میوه بچینیم
جهت آگاهی از سایر انگشت پیچ ها به کتاب انگشت پیچ از موسسه پیک شفا مراجعه شود

منبع مقاله
کتاب انگشت پیچ، سید محمد موسوی
نظــــرات
نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر