محل تبلیغات

حمام سونا و آب سرد

تاریخ ثبت
پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
حمام سونا و آب سرد از توصیه ها و ابداعات ابن سینا در هزار سال پیش است که اروپایی ها طبق معمول آن را بنام خود ثبت کرده اند
ابن سینا در قانون می گوید:
کسی که دچار ناتوانی و شل بودن بدن است باید به آهستگی ورزش کند و بعد از حمام داغ خود را یک مرتبه در آب سرد بیاندازد تا پوستش ستبر شود و گداختنی ها کاهش یابند و رطوبت پوست حفظ شود و بدن باید به آن عادت کند تا در برابر گرمی بتواند مقاومت کند.همین که خود را در آب سرد انداخت فوراً بیرون بیاید و در آن نماند زیرا ماندن در آب سرد ممکن است مصونیت بدن را از بین ببرد.
منبع مقاله
قانون بوعلی سینا - ترجمه عبدالرحمن شرفکندی- جلد اول- صفحه ۴۰۵- چاپ و ویرایش دوم سال ۱۳۶۳
کلید واژگان
نظــــرات
نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر